Comvalresearch

Om oss

ComVal Research AB är ett undersöknings- och analysföretag. Våra produkter hjälper organisationer att utvecklas och effektiviseras genom kommunikationsanalys. Till grund för våra produkter ligger det det framgångsrika och omtalade forskningsprojektet projektet Kommunikativa organisationer

Forskningen har identifierat ett antal faktorer som avgör hur kommunikation skapar värde för organisationer. Utifrån resultaten är ett digitalt undersökningsverktyg framtaget som ger våra kunder information om nuläge och utvecklingsområden. ComVals analytiker bidrar också med förklaringar och kvalitativ analys av denna information.

Företaget bildas i november 2019 och är ett avknoppningsbolag
från Lunds universitet med LU Holding samt Gullers Grupp som viktiga delägare.

Grundarna är ledande forskare i strategisk kommunikation och har en lång erfarenhet av området såväl nationellt som internationellt. Jesper Falkheimer, Mats Heide och Charlotte Simonsson har vardera mer än 20 års erfarenhet som forskare och konsulter inom området. De har tillsammans utvecklat och byggt upp Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. De har skrivit och publicerat hundratals artiklar, kapitel, rapporter och böcker inom området strategisk kommunikation. Rickard Andersson har disputerat med en avhandling baserat på forskningsprojektet Kommunikativa organisationer.

Samtliga ägare drivs av att förena forskning och praktik – att utveckla ny kunskap om strategisk kommunikation som har effekter i företag och organisationer.

vårt team

RICKARD
ANDERSSON

FILOSOFIE Doktor


Rickard är doktor i strategisk kommunikation
och disputerade
i juni 2020 på en doktorsavhandling
inom forskningsprojektet Kommunikativa organisationer.

JESPER
FALKHEIMER

PROFESSOR

Jesper är professor i strategisk kommunikation, har mångårig chefs- och styrelseerfarenhet.

MATS
HEIDE

professor 

Mats är är professor i strategisk kommunikation och har arbetat som konsult.

ALICE
LARSSOn

vd


Alice har tidigare bl.a. varit verksamhetsledare för Pink Programming och VentureLab på Lunds universitet. Hon har en masterexamen i strategisk Kommunikation.

CHARLOTTE SIMONSSOn

docent

Charlotte är forskare och lektor i strategisk kommunikation, har arbetat som seniorkonsult och har chefs- och styrelseerfarenhet.